การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

สินค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์ ฟาร์มาเวย์ ได้รับการคุ้มครอง ท่านสามารถคืนสินค้าได้ถายใน 7 วันโดยนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า จนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่ท่านส่งกลับมาหาเรา

เอกสารและสิ่งจำเป็นสำหรับการคืนสินค้า

  • หลักฐานการซื้อขาย (ใบแจ้งยอดชำระของฟาร์มาเวย์) แนบลงไปในบรรจุภัณฑ์
  • ใส่ข้อมูลของบัญชีธนาคารคุณในกล่อง หรือส่งให้เราได้ทุกช่องทางการติดต่อ
  • จัดส่งสินค้าด้วยกล่องบรรจุสินค้าเดิม
  • ระบุสาเหตุของการคืนสินค้า และทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ (ตรวจสอบเงื่อนไขด้านล่าง)

ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ด้วยสาเหตุใดบ้าง

  • สินค้าเสียหาย (เกิดจากการจัดส่ง)
  • สินค้าชำรุด (ต้องเกิดจากการใช้งานปกติ)
  • สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้
  • ได้รับสินค้าผิด (สินค้าต้องกลับมาในสภาพเดิม และไม่เคยถูกใช้งาน)
  • บางส่วนของสินค้าสูญหาย (สินค้าต้องกลับมาในสภาพเดิม และไม่เคยถูกใช้งาน)

หลังจากผ่านไปแล้ว 7 วัน
เมื่อท่านได้รับสินค้าและเวลาผ่านไปแล้ว 7 วัน ท่านจะไม่สามารถปลี่ยนและคืนสินค้าได้ แต่หากมีการชำรุดเสียหาย หรือกรณีอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่เรารับประกัน เราจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้านั้นให้

ค่าส่งสินค้า

  • หากความผิดพลาดนั้นเกิดจากเราเช่น ส่งผิดรุ่น สินค้าเสียหายก่อนถึงมือท่าน เราจะโอนเงินค่าส่งสินค้าคืนให้ท่าน

การคืนเงิน

การเปลี่ยนสินค้าหรือการคืนเงิน อาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 2 วันทำการ และจะถูกส่งคืนเมื่อผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ระยะเวลาการตรวจสอบประมาณ 2 วัน และเราจะโอนเงินคืนให้ท่าน/หรือส่งสินค้ากลับให้ท่านกรณีเปลี่ยนตัวใหม่ พร้อมทั้งโอนเงินค่าส่งสินค้าคืนให้ท่านกรณีเกิดความผิดพลาดจากเรา ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน