ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว “ฟาร์มาเวย์”

ต้องการรับสมัครบุคลากรมาร่วมงานกับเราดังนี้

สมัครงานร้านยา

  • เภสัชกร
  • ผู้ช่วย เภสัชกร
  • คลังสินค้า
  • การเงิน/บัญชี

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

  • ประกันสังคม
  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าเดินทาง
  • ชุดพนักงาน
  • เบิกยาพนักงาน
  • ท่องเที่ยวประจำปี

ส่งใบสมัครงาน